Beste praktijken voor metadatabeheer in media en entertainment

door | 11 september 2023

Als er iets is waarin de media- en entertainmentindustrie moet uitblinken, dan is het wel metadatabeheer. Er is nog nooit zoveel media gemaakt, gedistribueerd, geanalyseerd en gebruikt als vandaag de dag en dit alles moet onmiddellijk worden getagd, gevolgd, gedeeld en doorzocht.

Dit artikel verkent de cruciale rol van metadata in moderne mediaworkflows, bespreekt de belangrijkste uitdagingen en hoe deze overwonnen kunnen worden, en deelt de industrie best practices voor metadatabeheer in media en entertainment.

Inhoudsopgave

Mediabestanden en metadata delen

Gebruik MASV om media-assets te verzamelen en aangepaste metadata op te vragen bij het uploaden.

Wat zijn metadata?

Metadata zijn beschrijvende gegevens over media-assets. Het is het bindweefsel dat creatieve workflows samenbindt wanneer bestanden van de ene productiefase of creatieve afdeling naar de andere gaan.

Hier zijn enkele veelvoorkomende metadatatypen die centraal staan in de media- en entertainmentindustrie:

 • Beschrijvende metagegevens - Informatie over inhoud zoals titel, cast en crew, synopsis, tags, genres, enz. Dit maakt het mogelijk om content te ontdekken en te personaliseren.
 • Technische metagegevens - Specificaties zoals tijdcode, resolutie, framerate, codec en beeldverhouding. Essentieel voor het beheren van mediaworkflows.
 • Contextuele metagegevens - Aantekeningen van scriptbegeleiders, regisseurscirkelopnames, informatie over lei en opnames, enz. Verbetert creatieve workflows en besluitvorming.
 • Administratieve metagegevens - ID's, versiebeheer, change logs, chain of custody. Documenteert en maakt workflowverantwoordelijkheid en -beveiliging mogelijk.
 • Metagegevens rechten - Informatie over intellectueel eigendom, licenties, royalty's en distributierechten. Essentieel voor het beschermen en te gelde maken van content.

Hoe meer consistente, goed gestructureerde en toegankelijke metadata je hebt, hoe meer je kunt doen met je mediabestanden in elke fase van de creatieve pijplijn en van script tot scherm.

Voordelen van effectief metadatabeheer

Zonder het vaststellen, implementeren en naleven van best practices voor metadatabeheer kan de moderne brandweerslang van gegenereerde media snel uit de hand lopen, met kostbare fouten en het missen van nieuwe financiële kansen tot gevolg.

Maar nauwkeurige metadata van hoge kwaliteit bieden een breed scala aan voordelen tijdens de levenscyclus van content, zoals creatie, distributie en betrokkenheid:

Ontdekbaarheid

Gedetailleerde contentbeschrijvingen, tagging op trefwoorden en mediaklassen zorgen ervoor dat content wordt gevonden in zowel media asset management-zoekopdrachten, contentarchieven als aanbevelingen van weergaveplatforms.

Efficiënte workflow

Nauwkeurige technische specificaties, contextuele metadata en rapportagegegevens zorgen voor probleemloze asset handoffs tussen productie, postproductie, marketing, lokalisatie en archiefafdelingen.

Toegankelijkheid

Gesloten ondertiteling, audiobeschrijvingen, meertalige ondertiteling en andere toegankelijkheidsmetadata vergroten het publieksbereik en de mogelijkheden om geld te verdienen.

Personalisatie

Metadata maakt aangepaste contentaanbiedingen en -ervaringen mogelijk op basis van kijkervoorkeuren, mediageschiedenis en zoekcriteria.

Monetisatie

Metadata voor rechtenbeheer vereenvoudigen distributielicenties, toewijzing van royalty's en betaling en maken nieuwe mogelijkheden voor geld verdienen mogelijk door mediabestanddelen te catalogiseren en door te verkopen in nieuwe markten en formaten.

Grote bestandsoverdracht voor filmmakers

Gebruik MASV om grote mediabestanden van de set naar editors, VFX artiesten, coloristen, en meer te sturen.

Belangrijkste uitdagingen in metadatabeheer voor media en entertainment

Het effectief gebruiken van metadata op schaal brengt echter uitdagingen met zich mee vanwege het toegenomen volume aan content en de verschillende metadatabronnen en -formaten. Inconsistente of ontbrekende metadata bemoeilijken de samenwerking en de efficiëntie van de workflow.

Dit onderstreept het probleem van het gebrek aan consistente standaarden in externe workflows, waarbij media tussen postproductieafdelingen worden doorgegeven. Zelfs voor individuele makers is het handhaven van consistente bestandsnaamgeving kan een uitdaging zijn.

Bovendien kan het werken met dezelfde metadata in verschillende creatieve applicaties en workflows lastig of zelfs onmogelijk zijn. Het testen van de workflow op alle afdelingen in de pijplijn voordat je echt begint, is cruciaal.

7 best practices voor metadatabeheer in media en entertainment

Deze uitdagingen en kansen hebben je er hopelijk van overtuigd dat het volgen van een aantal best practices voor metadatabeheer de tijd en moeite waard is.

Hier zijn 7 aanbevolen best practices voor metadatabeheer voor mediaprofessionals:

1. Granulaire beschrijvingen

Hoe gedetailleerder je metadata-beschrijvingen, hoe steviger de basis voor al het toekomstige gebruik van dat bestand.

Verrijk je media met gedetailleerde beschrijvende metadata zoals uitgebreide titels, gedetailleerde samenvattingen, technische specificaties, uitgebreide trefwoordtags, classificaties per genre/subgenre, classificaties voor ouderlijk toezicht, enz.

Tag een film bijvoorbeeld met nichetermen als "rechtbankdrama" of "historische fictie" in plaats van alleen "drama". Deze granulariteit verbetert de zichtbaarheid bij zoekopdrachten, aanbevelingen en inhoudsaggregatiesystemen.

2. Rechtenbeheer

Het beschermen van uw mediabestanddelen en creatieve IP tegen ongeautoriseerde toegang of misbruik is een belangrijke taak voor metadata voor rechtenbeheer.

Implementeer toegangscontroles, encryptieprotocollen en watermerken om media-assets en rechtengegevens te beschermen. Traceer meerlaagse licentie-informatie zoals regionale distributeurs, platformvensters, royalty-splitsingen, etc., direct in media-asset records.

3. Tijdstempeling en versiebeheer

Gebruik markeringen met tijdstempels, reviewnotities, wijzigingslogboeken en behoud een gedetailleerde versiegeschiedenis om toegang, wijzigingen en nieuwe versies bij te houden die zijn gemaakt door editors, geluidsontwerpers, VFX-teams, enzovoort. Dit helpt voorkomen dat er aan het verkeerde bestand wordt gewerkt en dat er conflicten ontstaan tussen meerdere gebruikers en maakt rollbacks mogelijk als dat nodig is.

Chain-of-custody metadata helpt ook bij het bewaren van de provincie van media als deze wordt doorgegeven van artiest naar artiest en kan vitaal bewijs leveren van wie toegang had tot specifieke media als er een beveiligingslek of lek zou gebeuren.

4. Samenwerkende workflows

Maak het delen van metadata tussen productie, postproductie, marketing, lokalisatieteams, enz. mogelijk, vooral met tools voor activabeheer. Dit helpt metadata op elkaar af te stemmen vanaf de opname tot aan de distributie, wat tijd bespaart en de noodzaak vermindert om hetzelfde werk te reproduceren op verschillende afdelingen.

Zo kunnen bijvoorbeeld scriptnotities en cirkelopnames van regisseurs dienen als informatie voor trailerbewerkingen die door marketeers worden gebruikt. Distributiepartners aansluiten op hetzelfde DAM-systeem om de uitwisseling van metadata nog vlotter te laten verlopen.

Directe camera-naar-cloud workflows helpen ook om metadataverlies te voorkomen tijdens het maken van dailies of het delen van assets.

5. Metadata-automatisering

Het gebruik van metadata automatiseren, zoals het automatisch synchroniseren van audio- en videodailies op basis van tijdcodemetadata, om de efficiëntie te verhogen. Automatisch metadata genereren waar mogelijk met automatische trefwoordmarkering, spraak/tekstanalyse, beeldherkenning, enz. Bijvoorbeeld, automatische transcriptie van interviews met pratende hoofden bij het importeren om directe tekst-naar-video bewerking of papieren bewerkingen van producenten mogelijk te maken.

6. Inhoudelijke relaties

Net als het verbinden van takken in een stamboom, koppel je metadata voor gerelateerde content, zoals afleveringen in een seizoen, vervolgen in een filmfranchise, nummers in een album, enz. Met deze gegevens kun je aanbevelingen doen voor gebundelde verkoop, binge-watching of samengestelde afspeellijsten. Wanneer een kijker een aflevering afrondt, kunnen gerelateerde previews van afleveringen of trailers voor het volgende seizoen automatisch worden afgespeeld op basis van relatiemetadata.

7. Toegankelijkheid en lokalisatie

Neem bijschriften, audiobeschrijvingen en meertalige vertalingen op om een veel groter publiek te bereiken. Het uitbreiden van metadata voor toegankelijkheid naar wereldwijde markten vergroot de beschikbaarheid van content en de mogelijkheden om geld te verdienen. Nieuwe machine-learningtechnieken kunnen delen van ondertiteling en vertaling automatiseren om de lokalisatie te versnellen.

Door je eigen set best practices op te stellen in je workflows, technologie en teams, kunnen metadata worden getransformeerd van een uitdaging naar een uniek concurrentievoordeel.

Overdracht van mediabestanden voor videoteams

Versnel uw media-aflevering met de enige bestandsoverdracht die is gebouwd voor videoworkflows.

Tools en softwareleveranciers voor metadatabeheer

Als het gaat om tools en software om een deel van dit metadatabeheer voor je te doen, zijn er een paar standaard tools die je moet kennen.

Hier is een korte lijst om je op weg te helpen:

 • MovieLabs metadatakader - Gemeenschappelijke onderneming van grote studio's die standaarden, richtlijnen en tools biedt voor de uitwisseling van metadata over media.
 • MASV - Cloudgebaseerde tool voor mediaoverdracht waarmee u aangepaste uploadformulieren kunt maken om unieke metagegevens vast te leggen.
 • GrayMeta - Curio Anywhere is een dataplatform dat machine learning gebruikt om gedetailleerde tijds- en bestandsgebaseerde metadata voor uw mediabestanden te maken.
 • FilmTrack - Platform voor rechtenbeheer dat titels, contracten, royalty's en metadata beheert.
 • As.ai - AI-gestuurde MAM en no-code workflowautomatiseringstool om alle media doorzoekbaar te maken

AI-verrijkte metadata

De integratie en voortdurende verbetering van op AI en ML gebaseerde technologieën zal het volume en de mogelijkheden van metadata in creatieve workflows alleen maar doen toenemen. AI-verrijkte metadata zullen bestaan uit geautomatiseerde asset tagging, objectherkenning, spraak-naar-tekst transcriptie, meertalige vertalingen en meer contextuele metadata.

AV/VR-metagegevens

Naarmate media-ervaringen meeslepender en interactiever worden, zullen metadata nog integraler worden in AR- en VR-projecten met de toevoeging van meeslepende metadata zoals ruimtelijke coördinaten, puntenwolk en objectherkenning.

Dynamisch taggen

Een ander interessant ontwikkelingsgebied is dynamisch taggen. Naarmate het publiek interactie heeft met inhoud op streamingplatforms, biedt hun kijkgedrag waardevolle inzichten die de relevantie van metadata kunnen verbeteren. Als bijvoorbeeld veel mensen een bepaalde scène herhaaldelijk afspelen of afhaken tijdens bepaalde gedeelten, geeft dit aan dat er iets bijzonders is aan die momenten.

Dynamisch taggen maakt gebruik van AI-algoritmen om automatisch deze engagementsignalen voor verschillende doelgroepen te analyseren en beschrijvende metagegevens bij te werken om interessante segmenten, voorkeurspersonages, resonerende thema's, enz. te benadrukken.

Dus een video van 10 minuten kan in eerste instantie brede tags hebben zoals "voetbalwedstrijd" of "kampioenswedstrijd". Maar dynamische tagging kan deze in de loop van de tijd bijwerken om meer genuanceerde details te identificeren, zoals "game-winning touchdown", "blessure van een speler", etc., gebaseerd op het totale kijkgedrag van het publiek.

Privacy en beveiliging van metagegevens

Hoewel metadata relatief onschuldig lijken in vergelijking met de eigenlijke mediabestanden, bevatten metadata in feite de sleutels tot het ontsluiten van veel contentwaarde, dus het serieus nemen van de beveiliging van metadata is essentieel.

Dit is vooral waar wanneer media met watermerk delen en metadata tussen externe leveranciers, artiesten op afstand en distributiepartners.

Een ander punt van zorg is de gegevensprivacy en het anonimiseren van identificeerbare gebruikersgegevens die worden gegenereerd met betrekking tot specifieke mediabestanden of gedrag op kijkplatforms en streamingdiensten.

Door ervoor te zorgen dat er adequate beveiligingsprocedures zijn, kunnen compliance-risico's worden beperkt terwijl nieuwe mogelijkheden voor monetarisering en inzicht open blijven.

Conclusie

Nu makers van inhoud, studio's, omroepen en streamingplatforms zich aanpassen aan de explosieve groei van digitale media, is het van het grootste belang dat ze grip krijgen op metadata.

Wanneer metadata strategisch worden ingezet, leveren ze inzichten in het publiek, verbeteren ze personalisatie, maken ze efficiënte contentworkflows mogelijk en openen ze nieuwe mogelijkheden voor het te gelde maken van grote mediaarchieven en contentcatalogi.

Met de juiste tools voor metadatabeheer en gestandaardiseerde processen kunnen media- en entertainmentbedrijven hun uitdaging op het gebied van metadatabeheer omzetten in een sterk concurrentievoordeel.

Actiestappen zijn onder andere:

 • Duidelijk eigenaarschap toekennen aan metadata en kwaliteitscontroles instellen tijdens overdrachten om de integriteit van metadata tijdens de gehele levenscyclus van content te behouden.
 • Goed gestructureerde metadatastandaarden opstellen en inhoudsteams trainen om deze consistent te implementeren.
 • Valideren van metadatakwaliteit en -consistentie met geautomatiseerde tests voor controles op schaal.
 • Voorbereiden van toekomstbestendige standaarden voor opkomende metadatabronnen.

Door een actieve, holistische aanpak kunnen mediabedrijven de volledige kracht van metadata benutten om het publiek te betrekken, de waarde van content te maximaliseren en bloeiende digitale contentbedrijven op te bouwen.

Een eenvoudige praktische manier om deze metadata-reis te beginnen is door gebruik te maken van De functie Aangepaste formulieren van MASV.

Het grote voordeel hiervan is dat MASV tijdens het uploaden van grote mediabestanden belangrijke metadata kan vastleggen, zoals de projectnaam, opnamedata, mediaspecificaties enz. en dat deze gegevens automatisch worden gesynchroniseerd met MAM's zoals Frame.io, iconiken MediaSilo als een zijspanbestand.

Deze metadata kunnen je helpen om veel tijd en moeite te besparen als je post-productie workflow goed van start gaat. De functie Aangepast formulier is een uniek onderdeel van MASV's portaal transfersysteem waarmee ongelooflijk grote bestanden versneld kunnen worden overgedragen.

Probeer het vandaag zelf!

MASV Bestandsoverdracht

Ontvang 20 GB als bonus wanneer je je aanmeldt voor de snelste overdrachtservice voor grote bestanden die momenteel beschikbaar is, MASV.