Onderhoudsbericht: Onderbrekingen in de dienstverlening worden verwacht op 7 juli 2024 van 9:00 AM naar 14:00 PM EST.

Privacybeleid

MASV Inc. ("wij"/"ons") stelt de website, massive.io (de "Website") beschikbaar als onderdeel van een eenvoudige en snelle bestandsoverdracht tool ontworpen om grote digitale bestanden te verplaatsen. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en distribueren over bezoekers en gebruikers van onze website en webapplicatie waarmee u toegang krijgt tot de MASSIVE.io-diensten (de "Diensten").

1. Toestemming

Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, zal uw Persoonlijke Informatie niet worden gebruikt voor enig ander doel zonder uw toestemming. Wij verkopen geen klantenlijsten. U kunt uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming kan echter tot gevolg hebben dat u sommige of alle elementen van de Services niet meer kunt gebruiken.

2. Verzameling van informatie

Wij streven ernaar alleen die informatie te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken die nodig is om ons in staat te stellen uw account te beheren, de Diensten te verlenen, onze klanten-/bezoekerslijsten bij te houden, te reageren op uw vragen of feedback te geven, voor identificatie- en verificatiedoeleinden, voor geaggregeerde rapportage zonder persoonlijke identificatie, en voor verbetering van de dienstverlening. Wij zullen de vertrouwelijkheid van alle Persoonlijke Informatie die u ons verstrekt bij het aanmelden voor onze Diensten of contact met ons opneemt met vragen of voor verdere informatie handhaven en wij zullen deze alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld (behoudens de uitsluitingen en openbaarmakingen die wij hieronder hebben vermeld), tenzij u ermee instemt dat wij deze aan andere derden bekendmaken.

Er kunnen twee soorten informatie worden verzameld wanneer u onze Diensten gebruikt: Persoonlijke Informatie en Niet-persoonlijke Informatie. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van de volgende informatie, die momenteel niet wordt beperkt door de toepasselijke privacywetgeving: (a) informatie die publiekelijk beschikbaar is, zoals namen, adressen, telefoonnummers en elektronische adressen wanneer deze zijn opgenomen in een telefoongids of beschikbaar zijn gesteld via gidsondersteuning; of (b) Niet-persoonlijke informatie (zoals hieronder verder gedefinieerd).

"Persoonlijke informatie" is persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Op het moment dat we deze gegevens verzamelen, zullen we duidelijk aangeven welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Het is altijd jouw keuze om al dan niet Persoonsgegevens te verstrekken, maar als je ervoor kiest om bepaalde gevraagde Persoonsgegevens niet te verstrekken, kun je je in sommige gevallen niet registreren of bepaalde delen van de Services gebruiken, of kun je helemaal geen toegang krijgen tot en gebruikmaken van de Services. In andere gevallen kan je keuze om bepaalde andere Persoonlijke Informatie niet te verstrekken, betekenen dat je bepaalde functies van de Services niet kunt gebruiken. We kunnen op verschillende manieren Persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot: registratieprocessen (bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt om onze webapplicatie te gebruiken); communicatie met jou (bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt met vragen of opmerkingen); serviceaankopen; gebruikersondersteuning; en enquêtes.

In het bijzonder kunnen wij bij het gebruik van de Diensten persoonlijke gegevens verwerken, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) uw Internet Protocol (IP) adres; (b) uw e-mailadres en het e-mailadres van de ontvanger(s); (c) bestandsnamen, -types en -groottes; (d) de inhoud van een gepersonaliseerde boodschap aan de ontvanger(s), (e) het IP-adres van de uploader(s) of downloader(s), (f) land- en taalinstellingen, en (g) de gebruikte softwareagent(en).

"Niet-persoonlijke informatie" is informatie van anonieme aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot het type en de versie van de browser of het besturingssysteem of de softwareagent die door gebruikers van de Services wordt gebruikt, evenals geaggregeerde informatie over het aantal bezoekers en pagina's die door gebruikers van de Services zijn bezocht of opgeroepen. Zakelijke contactgegevens, zoals de naam, titel, het zakelijk adres, e-mailadres of telefoonnummer van een zakelijk of professioneel persoon of een werknemer van een organisatie, worden niet als Persoonsgegevens beschouwd. We kunnen zakelijke contactgegevens verzamelen uit openbare bronnen als de context aangeeft dat u geïnteresseerd bent in onze Services.

Hoewel het gebruik van bepaalde Niet-persoonlijke Informatie die wordt verzameld, gebruikt of bekendgemaakt via het Internet zoals hierin beschreven niet beperkt is (en voor zover dat het geval is, zijn de verplichtingen onder dit Privacybeleid niet van toepassing op dergelijke informatie), verstrekken wij in dit Privacybeleid informatie over het verzamelen van dergelijke informatie omwille van de transparantie met betrekking tot de werking van de Services. Dergelijke Niet-persoonlijke Informatie wordt door ons verzameld of afgeleid tijdens de werking van onze Services. Onze webservers kunnen bijvoorbeeld automatisch Niet-persoonlijke Informatie verzamelen die wordt verstrekt via uw browser of wordt opgeslagen in een cookie wanneer u ervoor kiest om bepaalde delen van de Diensten te bezoeken.

3. Gebruik van informatie

Wij verzamelen informatie via de volgende middelen en voor de volgende hoofddoeleinden (en eventuele andere specifieke doeleinden die worden aangegeven wanneer u ons informatie verstrekt):

  • Registratie: Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten dient u ons bepaalde informatie te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres en een wachtwoord naar keuze. Uw contactinformatie en betalingsinformatie worden ofwel door ons verzameld of door onze derde partij betalingsverwerkers. Geen van uw account registratie-informatie zal worden gedeeld met andere gebruikers van de Diensten. Daarnaast kunt u, wanneer u zich aanmeldt voor een MASV-account, ervoor kiezen om u te authenticeren op ons platform dat wordt aangeboden door Google. In dat geval machtigt u ons om toegang te krijgen tot Persoonlijke Informatie en andere gegevens die op het moment van registratie in het bezit zijn van Google. Door zich te authenticeren met een dienst van derden zoals Google, erkent u dat u bevoegd bent om deze authenticatie uit te voeren en om MASV alle bijbehorende privileges tot die gegevens te verlenen. Het gebruik van informatie ontvangen van Google API's zal zich houden aan de Beleid gebruikersgegevens Google API-services, met inbegrip van de vereisten. Gebruikers kunnen de toegang intrekken via de stappen die zijn beschreven in Google beveiligingsinstellingen.
  • Transactie meldingen: Wij bieden ook meldingen voor bepaalde activiteiten binnen uw gebruikersaccount, zoals service-gerelateerde e-mails (bijv. over het succesvol uploaden van uw bestanden naar onze webapplicatie, bij aflevering van bestanden aan ontvangers; technische problemen; nieuwe functies die zijn toegevoegd aan de Services) en marketingmateriaal (als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van dergelijke communicatie). Ondanks uw aangegeven e-mailvoorkeuren kunnen wij u berichten sturen over eventuele updates van onze Servicevoorwaarden of ons Privacybeleid.
  • Statistieken: Wij verzamelen statistieken over het gebruik van de Diensten. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld, maar wij kunnen geaggregeerde statistieken bijhouden waarmee een individu niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd en dergelijke geaggregeerde statistieken ter beschikking stellen van andere leden of derden.
  • Overdracht geschiedenis: Wij verzamelen een gedetailleerd dossier van bestanden die met uw account worden overgedragen om u te helpen uw algemeen gebruik bij te houden (uw "Overdrachtsgeschiedenis"). Als onderdeel van de Overdrachtsgeschiedenis bewaren wij een overzicht van alle overdrachten via uw account (inclusief wanneer een bestand is geüpload, verzonden en afgeleverd door alle gebruikers), alsmede een overzicht van de IP-adressen van alle ontvangers. U kunt uw Transfergeschiedenis op elk gewenst moment raadplegen via de Service Website. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld, maar wij kunnen geaggregeerde statistieken bijhouden over de Transfer geschiedenis die geen individu of account persoonlijk identificeren en dergelijke geaggregeerde statistieken beschikbaar maken voor andere leden of derden.
  • Bestandsinformatie: Wij verzamelen basisinformatie over de bestanden die via onze diensten worden overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot bestandsnamen, -grootte en -types. We slaan uw bestanden alleen op zolang dat nodig is voor de Diensten. Wij verzamelen geen informatie over de inhoud van uw bestanden.
  • Overdrachten naar cloud-opslag: U kunt ervoor kiezen om ontvangen pakketbestanden over te laten zetten naar een Google Drive-account, in welk geval u MASV machtigt om toegang te krijgen tot Persoonlijke Informatie zoals uw naam en e-mailadres, naast het aanmaken van bestanden en mappenstructuren in Google Drive en het beheren van bestanden en mappen die door MASV zijn aangemaakt.

  • Systeem logs en cookies: Wij gebruiken cookies om het gebruik van inhoud en het verkeer op de Website te volgen. Een cookie is een functie van uw webbrowser die bestaat uit een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. De Website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze Website, zoals hoeveel gebruikers de Website bezoeken, hoe lang gebruikers de Website bekijken en welke pagina's het vaakst worden bekeken. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de Website te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt. Dit geeft u de kans om te beslissen of u de cookie al dan niet aanvaardt. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u niet van alle mogelijkheden van de Website gebruik kunt maken.

  • Dienstverbetering: Wij kunnen informatie die via de Diensten wordt verzameld, gebruiken om de algemene prestaties van onze Diensten te verbeteren.

Indien wij van plan zijn uw Persoonsgegevens in de toekomst te gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zullen wij dit enkel doen nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gebracht door dit Privacybeleid aan te passen. Zie verder de sectie van dit Privacybeleid getiteld 'Wijziging van dit Beleid'.

4. Openbaarmakingen en overdrachten

Wij hebben contractuele en andere organisatorische waarborgen ingevoerd met onze agenten (zie verder hieronder) om een gepast niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens te verzekeren (zie verder Beveiliging hieronder). In aanvulling op deze maatregelen zullen wij uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming bekendmaken of overdragen aan derden, behalve zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid (zie verder Belangrijke uitzonderingen hieronder).

Wij kunnen Persoonsgegevens over u met betrekking tot de Diensten delen met derde partners die analytics, e-mailmarketing, hosting, loggingdiensten en interne databasemanagementdiensten leveren en, indien van toepassing, het bedrijf dat u in dienst heeft indien dat bedrijf een gebruiker van onze Diensten is. Sommige van onze servers bevinden zich ook in de VS en dienovereenkomstig kan uw Persoonlijke Informatie beschikbaar zijn voor de Amerikaanse overheid of haar instanties onder een wettig bevel, ongeacht de beschermingsmaatregelen die wij hebben getroffen voor de bescherming van uw Persoonlijke Informatie.

Van tijd tot tijd kunnen we een beroep doen op derden om ons te helpen een deel van de diensten te verbeteren. Deze derden kunnen beperkte toegang hebben tot databases met gebruikersinformatie, uitsluitend om ons te helpen de diensten te verbeteren en zij zullen onderworpen zijn aan contractuele beperkingen die hen verbieden de informatie over onze leden voor andere doeleinden te gebruiken.

Belangrijke uitzonderingen: Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie zonder uw toestemming aan derden bekendmaken indien wij reden hebben om aan te nemen dat het bekendmaken van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, te contacteren of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk (opzettelijk of onopzettelijk) onze rechten of eigendommen, andere gebruikers van de Services, of iemand anders (inclusief de rechten of eigendommen van iemand anders) die door dergelijke activiteiten geschaad zou kunnen worden, schaadt of belemmert. Wij kunnen Persoonsgegevens bekendmaken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke bekendmaking vereist is door en in overeenstemming is met de wet.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken in verband met een bedrijfsreorganisatie, een fusie of samenvoeging met een andere entiteit, een verkoop van al onze activa of aandelen of een substantieel deel daarvan, met inbegrip van een due diligence die in verband daarmee wordt uitgevoerd, op voorwaarde dat de bekendgemaakte informatie door de entiteit die de informatie verwerft, gebruikt blijft worden voor de doeleinden die door dit Privacybeleid worden toegestaan.

5. Veiligheid

De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons. Wij doen commercieel redelijke inspanningen om uw Persoonlijke Informatie in een veilige omgeving op te slaan en te onderhouden. Wij nemen technische, contractuele, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen om de Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt te beschermen. Wij hebben procedures geïmplementeerd die zijn ontworpen om de verspreiding van uw Persoonlijke Informatie te beperken tot het aangewezen personeel dat redelijkerwijs nodig is om de aangegeven doeleinden uit te voeren die wij aan u hebben medegedeeld. U bent ook verantwoordelijk voor het helpen beschermen van de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie. Deel bijvoorbeeld nooit uw inloggegevens en/of wachtwoord met derden.

6. Retentie

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor het aangegeven doel of zoals vereist door de wet, hetgeen kan duren tot na de beëindiging van onze relatie met u. Wij kunnen bepaalde gegevens bewaren indien dit noodzakelijk is om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen, of voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals analyse van geaggregeerde, niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens, accountherstel, of indien vereist door de wet. Alle bewaarde Persoonsgegevens blijven onderworpen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid. Indien u verzoekt om uw naam uit onze databases te verwijderen, is het mogelijk dat het niet mogelijk is om al uw Persoonlijke Informatie volledig te verwijderen als gevolg van technologische en wettelijke beperkingen.

Wij bewaren kopieën van uw bestanden op onze diensten slechts zo lang als u aangeeft bij het gebruik van de Diensten, en deze bestanden kunnen op elk moment op verzoek of op basis van uw wensen worden verwijderd.

7. Wijziging van dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Alle niet-materiële wijzigingen (zoals verduidelijkingen) van dit Privacybeleid worden van kracht op de datum waarop de wijziging wordt gepubliceerd en alle materiële wijzigingen worden van kracht 30 dagen na publicatie op de Website. Tenzij anders vermeld, is ons huidige Privacybeleid van toepassing op alle Persoonlijke Informatie die wij over u hebben. De datum waarop de laatste update werd doorgevoerd, wordt onderaan dit document vermeld. Wij raden u aan een kopie van dit Privacybeleid af te drukken voor uw referentie en dit beleid van tijd tot tijd opnieuw te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Diensten betekent dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

8. Toegang en nauwkeurigheid

U hebt recht op toegang tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren om de Persoonlijke Informatie die wij over u hebben verzameld te verifiëren en om een algemeen overzicht te krijgen van het gebruik dat wij van die informatie maken. Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek zullen wij u een kopie van uw Persoonlijke Informatie verschaffen, hoewel wij in bepaalde beperkte omstandigheden mogelijk niet alle relevante informatie aan u ter beschikking kunnen stellen, zoals in gevallen waarin die informatie ook betrekking heeft op een andere gebruiker. In dergelijke omstandigheden zullen wij u op verzoek de redenen voor de weigering meedelen. Wij zullen trachten alle verzoeken om toegang en wijzigingen tijdig af te handelen.

Wij zullen al het redelijke doen om uw Persoonlijke Informatie accuraat en up-to-date te houden, en wij zullen u voorzien van mechanismen om uw Persoonlijke Informatie bij te werken, te corrigeren, te verwijderen of aan te vullen waar nodig. Indien nodig zal deze gewijzigde Persoonlijke Informatie worden doorgegeven aan de partijen aan wie wij uw informatie mogen bekendmaken. Het hebben van accurate Persoonlijke Informatie over u stelt ons in staat u de best mogelijke service te bieden.

Neem contact met ons op

U kunt ons helpen door ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen, zoals een adreswijziging. Als u toegang wilt tot uw gegevens, deze wilt laten verwijderen, vragen, opmerkingen of suggesties hebt of als u fouten vindt in onze gegevens over u, neem dan contact met ons op via: [email protected].