Mediabehoud, archivering en de historische betekenis van amusement

door | 14 oktober 2021

Headshot van media conservering en archivering professional, Snowden Becker

Snowden Becker is een professional op het gebied van mediaconservering en -archivering die gespecialiseerd is in het beheer van mediabestanden voor collecties en verzamelende instellingen. Ze heeft gewerkt bij instellingen als UCLA, The Walters Art Museum en San Francisco Museum of Modern Art, met een onderzoeksfocus op hoe audiovisueel materiaal wordt bewaard als onderdeel van een gedeeld cultureel erfgoed. Ze is ook een freelance brei-ontwerpervoor het geval je een nieuwe trui nodig hebt.

Kunt u ons iets over uzelf en uw achtergrond vertellen?

Ik werk als adviserend archivaris en zelfstandig aannemer met allerlei verzamelaars en verzamelende instellingen. Mijn educatieve en technische kwaliteiten liggen op het gebied van de conservering van A/V-media, met name niet-theatrale media, dus alles van thuisfilms en audiovisuele kunstvormen tot hedendaagse vormen van bewijs zoals dashcams, bodycams en bewakingsbeelden. De bewegende beelden die deel uitmaken van onze geschiedenis, en ons gevoel van hoe we ons door het heden bewegen en het verleden begrijpen. Een groot deel van waar ik organisaties mee help zijn verbeteringen op het gebied van verandermanagement - het doordenken van de zakelijke aspecten van collecties, en verzamelen, en mediaconservering.

filmrol

Foto door Jeremy Bezanger op Unsplash

  Wat is mediabehoud en archivering?

  Mediaconservering is een actief proces, geen doel op zich. Het is een reeks handelingen die we verrichten om media-objecten te organiseren, te stabiliseren en toegankelijk en beschikbaar te maken voor de toekomst. Dat kan een analoge drager zijn, zoals een videocassette, een filmrolletje of een geluidsband, maar het kan ook een digitaal bestand zijn of een reeks digitale bestanden voor een complex digitaal object, zoals een videokunstwerk of een speelfilm. Het is alles van werken met digitale filmpakketten (DCP's)van een buitenlandse film waarvoor specifieke liedjes zijn gelicentieerd, tot een filmrolletje dat iemand als familiestuk wil bewaren voor de toekomst.

  Er zijn een aantal handelingen die we met die materialen verrichten om te bepalen wat ze nodig hebben. Alles is een beetje anders, en de inherente kwaliteiten zijn wat bewaard moet worden. Zo kan het nodig zijn om het materiaal koud en droog op te slaan als het om film gaat, of het kan migratie en foutcontrole nodig hebben als het om een digitaal bestand gaat. We gebruiken de materialen zelf om de processen te bepalen die we toepassen, om ervoor te zorgen dat ze voor de toekomst beschikbaar zijn in een vorm die we kunnen vertrouwen.

  Moet u grote bestanden verzenden?

  Maak een gratis MASV account aan om te beginnen

  Hoe word je een archivaris?

  In de afgelopen 25 jaar zijn er een aantal afgestudeerde programma's ontstaan, die de facto een startkwalificatie zijn geworden voor werk op hoger niveau in het veld. Veel mensen komen binnen met een achtergrond in geschiedenis en hebben in een archief gewerkt, en hebben expertise op het gebied van de technische processen van archivering meegebracht. Je kunt er ook instappen vanuit de kant van de informatiekunde. Velen hebben een achtergrond als filmstudent, mediageschiedkundige of productiemedewerker - al deze achtergronden kunnen van invloed zijn op hun inzicht in het beheer van een studiocollectie of een kunstcollectie in een museum.

  Wat voor organisaties nemen een archivaris in dienst?

  En zoals u zich kunt voorstellen, zijn er nu heel wat contexten waarin we zien dat media worden gebruikt, gecreëerd en gebruikt op lange termijn. In de rechtshandhaving is er een toenemende behoefte aan mensen die audiovisuele media kunnen beheren, zowel consumentenmateriaal van omstandervideo's of eigen bewakingscamera's. Of van een dashcam, of een op het lichaam gedragen camera, of bewaking die is opgezet in een bewaakte ruimte. Dat maakt steeds meer deel uit van de manier waarop we zaken doen. Een media-archivaris kan dus werkzaam zijn in de particuliere sector, de publieke sector of de erfgoedsector.

  Moet u grote bestanden verzenden?

  Maak een gratis MASV account aan om te beginnen

  Wat is de eerste stap in een project voor het bewaren en archiveren van media?

  Het begint met een beoordeling. Wat heb je? Wat zijn de formaten, welke hoeveelheden, wat is de context van creatie, en wat is uw plicht om te bewaren? Afhankelijk van de context waarin u zich bevindt, kunt u bijvoorbeeld een wettelijke plicht hebben om bewijsmateriaal te bewaren. Dat is zeker het geval bij wetshandhaving, waar het wetboek van strafvordering van de staat de verjaringstermijn van een misdrijf voorschrijft.

  In andere omstandigheden is het niet zo eenvoudig: Het kan gaan om een persoonlijk document of een kunstproject, waarbij de bewaartermijn eeuwigdurend kan zijn, of zo lang als u het zich kunt veroorloven. De eerste stap is dus uit te zoeken wat je hebt, waar je mee te maken hebt en waarom je het wilt bewaren en toegankelijk maken. Daarna is het de vraag hoeveel geld en hoeveel tijd je hebt om je aanpak voor het bewaren van media aan te passen aan je context.

  mediabehoud en archivaris zit in een kamer omringd door audioapparatuur

  Wie zijn de belangrijkste medewerkers van een archivaris?

  De IT afdeling, zeker, als je werkt in een organisatie die er één heeft. De archivaris moet een materiedeskundige zijn in de technische ins en outs van archivering. Als een technisch persoon het over archieven heeft, bedoelen ze meestal druk op de save knop. Maar het delen van kennis over mediabehoud, zoals de Bewaar deze Podcast project, heeft podcasters en makers van digitale inhoud doen inzien dat archivering een reeks actievere stappen kan inhouden dan het plaatsen van dingen in de sectie met vroegere afleveringen.

  Dus voor een archivaris in een instelling met A/V-materiaal, wat we zouden kunnen doen met IT-personeel is uitleggen waarom we meer nodig hebben dan ze misschien denken: We hebben misschien een robuustere foutcontrole nodig, meer opslagruimte, of om die ruwe videobestanden, zo groot en zo omslachtig als ze zijn, daadwerkelijk te hosten en op te slaan. Wij hebben misschien meer bandbreedte nodig dan andere afdelingen, omdat wij ons bezighouden met het originele materiaal. Wij kunnen ook technische oplossingen vinden met de hulp van IT-personeel, zoals nearline of offline-opslag voor grotere bestanden of efficiëntere toegang tot surrogaten die kleiner en lichter zijn.

  Er zijn drie belangrijke overwegingen die de technische beslissingen van een archivaris bepalen: Authenticiteit, integriteit, en betrouwbaarheid. We moeten weten dat de versie van het bestand dat we hebben, het echte bestand is. Dus gebruiken we dingen als MD5 hashes en andere controlesommen om er zeker van te zijn dat wat wij doorgeven intact aankomt aan het andere eind van het proces. Dat de elektronische kopie precies gelijk is aan de kopie die je virtueel in handen hebt. De andere vorm van authenticiteit is de mogelijkheid om te zeggen waar het vandaan komt - dus metadata in een bestand dat zegt dat het met dit apparaat is gemaakt, op deze dag en dit tijdstip. 

  En dan is er nog de betrouwbaarheid: Als we het in ons opslagsysteem stoppen, krijgen we dat er dan ook weer uit? Zijn deze kleine stukjes die rond dwarrelen, deze elektronen die positieve of negatieve ladingen hebben, stabiel genoeg voor ons om ervoor te zorgen dat over vijf jaar of tien jaar - wat in technische termen een mensenleven is - deze dingen voor ons beschikbaar zullen zijn? En hoe zorgen we ervoor dat wanneer we naar een nieuw platform overstappen - wordt er rekening gehouden met die archiveringsoverwegingen wanneer we van technologie of ecosysteem veranderen, onze servers upgraden, of back-upprocedures uitvoeren? Deze gesprekken zijn belangrijke onderdelen van onze samenwerking met de technische kant van de bedrijfsadministratie.

  Moet u grote bestanden verzenden?

  Maak een gratis MASV account aan om te beginnen

  Wat voor soort hulpmiddelen zijn nodig bij de bewaring en archivering van media?

  In de digitale ruimte kijk je naar enige basiskennis van de command line interface - in staat zijn om rechtstreeks met een computer te praten over de bestanden. De computer is eigenlijk een van je medewerkers in die zin, en in staat zijn om zijn taal te spreken is echt een basisonderdeel van de vaardigheden van de 21ste eeuwse archivaris. 

  Gereedschap zoals FFmpeg kunt u specifieke functies uitvoeren die ongelooflijk lastig zijn om één voor één uit te voeren, zoals het bouwen van scripts om videobestanden te beheren. We doen veel van dezelfde dingen - we transcoderen bestanden van het ene formaat naar het andere, zodat ze gemakkelijker toegankelijk zijn via verschillende platforms. Of comprimeren zodat we kleinere versies kunnen maken om op het web af te spelen. We kunnen keyframes uit een video halen om een visuele weergave van een langer stuk te maken. We kunnen geautomatiseerde foutcontroles en checksumming uitvoeren. De FTK Forensische Toolkit is een toepassing die veel audiovisuele archivarissen gebruiken voor digitale videoconservering.

  AMIA-logo

  Vereniging van archivarissen van bewegende beelden logo

   En we bouwen de hele tijd nieuwe instrumenten. De vereniging van archivarissen van bewegende beelden heeft een samenwerking met de Federatie van digitale bibliotheken op een jaarlijkse hackdagen wij hebben nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld voor het automatiseren van metadata-controle en alle taken die zich voordoen bij het werken met grote bestanden in grote aantallen. Andere nuttige tools zijn beschrijvende tools en metadataschema's die speciaal zijn ontwikkeld voor audiovisueel materiaal, en specifiek voor omroepmedia, zoals PBCore. Het is een reeks metadatatags en een XML-schema die zijn ontworpen voor gebruik met productiebestanden, die sterk verschillen van andere soorten audiovisuele bestanden.

   Welke rol spelen media-bewaring en -archivering in de media- en amusementsindustrie?

   Het speelt een grote rol. En ik, als archivaris, breng een zeker historisch besef en een gevoel van urgentie dat is geïnformeerd door te weten wat er honderd jaar geleden gebeurde. In die tijd maakte de filmindustrie films voor distributie en verstuurde die op zeer brandbare filmvoorraad, cellulosenitraat genaamd. Dat was niet het soort film dat je in pakhuizen wilde opslaan en voor altijd bewaren. Het was duur. En film werd ook gezien als iets dat niet echt een aftermarket had: Als het eenmaal van de grote steden naar de kleine markten was gegaan, belandden veel Amerikaanse films bijvoorbeeld aan het eind van de wereld en werden pas een eeuw later herontdekt. 

   Sindsdien hebben we ontdekt dat die films wel degelijk waarde hebben, dat ze een voortbestaan hebben, dat ze een vervolgmarkt hebben. We begonnen dit te zien in het televisietijdperk, toen je kon beginnen met het uitzenden van films op televisie of in vliegtuigen. En het consumententijdperk van de video, toen mensen kopieën van speelfilms wilden hebben om thuis te bekijken.

   We hebben dus de kans om te leren van de fouten van de eerste generatie filmproducenten en niet alles te vernietigen na de eerste release. Wat we hebben gezien is dat voor filmproducenten, Op een bepaald punt wordt je intellectuele eigendom (IP) cultureel eigendom. Fans voelen zich eigenaar van hun favoriete films en de personages die erin voorkomen. We hebben het geluk dat veel films uit de eerste decennia van de filmgeschiedenis bij toeval bewaard zijn gebleven, ondanks de inspanningen van de filmindustrie. En ik denk dat wat we nu zien is dat we ons meer dan ooit bewust zijn van hoe media een cultureel gesprek informeren. Je hebt een groter besef, als je een mediaproducent bent in deze tijd, van je verplichting om je IP-rechten zorgvuldig te beschermen. Er zijn titels in omloop die verweesd zijn door studio-aankopen en -verkopen, die mensen graag zouden willen zien, maar die zich in een auteursrechtelijk dode zone bevinden waar niemand kan aantonen dat ze duidelijk rechthebbende zijn. Dus het belemmert echt het kijkerspubliek. 

   Een verandering die ik graag zou zien in de benadering van de media-industrie van conservering en archivering is dat het een onderdeel wordt van het productieproces. Dat je daar op lange termijn over nadenkt. Het is dan ook bemoedigend om te zien dat studenten die ik in de loop der jaren heb onderwezen, nu in dienst zijn van de studio's. Ze doen wat herstelwerk met de oude catalogus, maar ze informeren ook de conserveringspraktijk als onderdeel van de productiepraktijk. Of het nu gaat om kostuums en rekwisieten, of om de digitale bestanden die uiteindelijk naar uw scherm worden gestreamd, in een bioscoop, of in uw of uw thuiskijkomgeving.

   Moet u grote bestanden verzenden?

   Maak een gratis MASV account aan om te beginnen

   Hoe ga je te werk bij het digitaliseren van historische media? Hoe voorzichtig moet je zijn, zodat je de originelen niet verpest?

   Je moet voorzichtig zijn, vooral met dingen als thuisfilms, waarvan de overgrote meerderheid is opgenomen op originele reversal stock. Dat betekent dat het stuk film dat door de camera gaat wordt belicht in de camera, en dan wordt verwerkt op zo'n manier dat dat je positieve projectie-element is. Er is geen negatief, wat het een uitdaging maakt om afdrukken te maken. En je hebt er maar één, dus als je het verknoeit in de verwerking en ontwikkeling, of in de productie, of in de behandeling, of als je het opslaat in een hete en vochtige omgeving, dan verslechtert het. En dan is het weg.

   Maar zo kwetsbaar als speelfilm is voor fysieke schade, zo kwetsbaar zijn digitale bestanden. Zonder back-ups of foutcontrole is de kans op catastrofaal verlies van een digitaal bestand net zo groot. Dus als je een digitale kopie maakt van een analoog origineel, heb je twee collecties te onderhouden: Eén die je koel en droog moet houden, om het fysieke materiaal intact te houden, samen met een tredmolen van technologie voor je digitale bestanden om ervoor te zorgen dat je geen problemen krijgt met achterwaartse compatibiliteit. We zien dat op dit moment met de meest recente generatie van LTO-banddie niet achterwaarts compatibel is op dezelfde manier als vorige versies).

   Dus, hoe digitaliseer je historische media? Heel voorzichtig, als het gaat om afhandeling. Je wilt een betrouwbare leverancier gebruiken. Het is mogelijk om een film op een projector te gooien en te filmen met je mobiele apparaat - dat is een snelle en vuile manier om historische media te digitaliseren. Maar voor mij is de ideale manier om historische film te digitaliseren een edge-to-edge scan die meer van de betekenisvolle visuele informatie vastlegt, waaronder dingen als randcodes en blootgesteld beeldgebied in het perforatiegebied dat geen deel uitmaakt van het geprojecteerde beeld. Dat geeft een forensisch authentieke weergave voor iemand die niet kan doorspoelen en lassen tellen. Als je kunt zien waar dingen zijn samengevoegd, weet je welke ingrepen de maker in de loop der tijd in die film heeft gedaan. Dat is belangrijk. Het is zinvol, net zoals randcodes je de productiedatum kunnen vertellen en helpen bij de datum en inhoud van een film.

   Lees meer: Becker's presentatie voor de Society of American Archivists' "Digitalisering is/geen bewaring"sessie.

   Oscars Film Archief

   Over welke hulpmiddelen en processen beschikt u om grote bestanden aan te pakken?

   Geduld. (lacht) Soms hebben dingen gewoon tijd nodig. Het is een echt probleem voor media management met grote hoeveelheden bestanden en het uploaden naar servers. Het kost gewoon tijd. En aan het eind van dat proces kan je erachter komen dat het niet voltooid is om redenen die een beetje ondoorzichtig kunnen zijn. Dus het belangrijkste gereedschap dat je als archivaris hebt is geduld, en workflows moeten worden ontworpen met die downtime in het achterhoofd. Die tijd kun je bijvoorbeeld gebruiken om je metadata op te schonen. 

   Een ander groot probleem is dat als die bestanden eenmaal in een systeem zitten, hoe krijg je ze er dan weer uit? Gewoonlijk moet je, als je iets eenmaal op de (digitale) plank hebt gezet, betalen om het eruit te krijgen. Dat is iets waar rechtshandhavingsinstanties en hun gebruik van A/V-apparatuur, zoals bodycams, veel last van hebben: Die genereren enorme hoeveelheden beeldmateriaal, en hun bewaringsbeleid is vaak opgesteld zonder rekening te houden met de kosten.

   Lees meer: Verstuur grote videobestanden met MASV

   Moet u grote bestanden verzenden?

   Maak een gratis MASV account aan om te beginnen

   Waar worden bewaarde bestanden ondergebracht? Bibliotheken en musea komen in gedachten, maar waar nog meer?

   Ik denk dat voor de meesten van ons, het nu op onze smartphones staat. En dat betekent dat wanneer mensen een telefoon verliezen, en ze hebben geen cloud back-up voor hun bestanden, ze iets heel speciaals verliezen. Dus het is vaak in het ding dat je in je handen houdt. 

   Dat is een van de grootste lessen die we elk jaar herhalen bij Home Movie Day: Heb een rampenplan voor uw media, of het nu digitaal of analoog is. Bewaar ze op een veilige plaats, maak kopieën en deel die kopieën zodat anderen weten wat u hebt en waar ze moeten zoeken. Wij hebben een home movie living will mensen kunnen gebruiken om aan te geven wat ze er in de toekomst mee willen doen, of ze ze willen schenken aan een museum, of een bibliotheek als deel van een historisch archief dat publiek toegankelijk is. Dus, bewaarde bestanden zijn ondergebracht in uw huis en in uw hand. En als u niet actief back-ups maakt van uw gegevens, bewaart u uw bestanden niet.

   Home Movie Day Logo

   Je bent een oprichter van International Home Movie Day. Wat is er zo relevant aan home movies voor een archivaris?

   De meeste films die in de National Film Registry van de Library of Congress zijn opgenomen, zijn reeds door erfgoedinstellingen bewaard. Neem bijvoorbeeld de Zapruder film (van de moord op Kennedy), die de eerste amateurfilm was die in het register werd opgenomen. De Tatsuno film (van WO2-tijdperk interneringskampen) is daar een ander voorbeeld van. Het werd bewaard door het Japans Amerikaans Nationaal Museum waar ik werkte als archivaris van digitale media. Deze films documenteren ongetwijfeld momenten van nationaal of internationaal historisch belang.

   Maar ook de alledaagse dingen - de verjaardagen van baby's, de bruiloften, de sociale rituelen - zijn ongelooflijk belangrijk. Zelfs de kleine dingen, de kleine aspecten van het dagelijks leven die we in de loop der decennia hebben vastgelegd met onze persoonlijke opnamen, vertellen een groter historisch verhaal. Je hoeft niet beroemd te zijn of een toeschouwer van een wereldveranderende gebeurtenis om je home movies van historisch belang te laten zijn.

   Een groot deel van Home Movie Day is het proces van educatie, waarbij mensen wordt verteld dat het belangrijk is hun zelfgemaakte films in het originele formaat te bewaren - dat VHS of andere videokopieën een ontoereikend substituut zijn. Vooral bij VHS zullen zelfs de beste transfers iets missen van de schoonheid en charme van het originele filmformaat.

   Conclusie

   We willen graag Snowden Becker bedanken (@snowdenbecker) voor het opleiden van ons over de ins en outs van mediaconservering, archivering, en het belang van het documenteren van A/V-activa voor referentie door toekomstige generaties, of in het geval van speciale screenings en gerechtelijke procedures.

   Mediabehoud vereist dat veel bestanden in hun oorspronkelijke kwaliteit worden gearchiveerd met het oog op authenticiteit en historische nauwkeurigheid. Het resultaat zijn enorme bestanden die een aanzienlijk gewicht in de schaal leggen (letterlijk en figuurlijk). Om grote digitale mediabestanden veilig en effectief van en naar faciliteiten of een cloud storage bucket over te brengen, is er MASV bestandsoverdracht.

   MASV is de snelste en meest betrouwbare oplossing voor het overzetten van echt grote bestanden - van gedigitaliseerde filmformaten zoals DPX tot DCP's, A/V-media en afbeeldingen met hoge resolutie. Het is een van de weinige aanbieders van bestandsoverdracht die is geverifieerd door de Vertrouwd partnernetwerk als oplossing voor het veilig delen van bestandenwaardoor het speciaal voor de media- en entertainmentindustrie de ideale keuze is om gevoelig en auteursrechtelijk beschermd materiaal te verplaatsen. 

   MASV wordt gebruikt door mediaprofessionals over de hele wereld, omdat wij bewezen hebben dat wij andere toonaangevende aanbieders van bestandsoverdracht verslaan op het gebied van upload- en downloadsnelheden.

   MASV Snelheidstest

   Meld je vandaag aan voor MASV en ontvang 20 GB gratis voor uw volgende transfer. Misschien bespaart u net genoeg tijd om een welverdiende pauze

   Moet u grote bestanden verzenden?

   Maak een gratis MASV account aan om te beginnen