MASV voldoet aan GDPR

MASV voldoet aan GDPR

MASV zal uw privacy altijd beschermen. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen. 

MASV is de wereldleider op het gebied van snelle bestandsoverdracht voor grote (20+ GB) bestanden. Of u nu een solo videobewerker bent of een wereldwijd opererende onderneming, wij versturen grote bestanden veilig en in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat is GDPR?

EU-verordening 2016/679, meestal GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is de basisverordening voor een sterke gegevensbescherming voor alle naties en inwoners van de Europese Unie (EU). GDPR reguleert ook de export van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) buiten de grenzen van de EU.

MASV is een groot voorstander van de GDPR en beschouwt de bescherming van uw gegevens als een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Over GDPR-compliance

Organisaties die actief zijn in de EU en/of persoonsgegevens van EU-ingezetenen verwerken, moeten voldoen aan GDPR. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

 

Definities

Termen om te weten: 

  • Persoonlijke gegevensinformatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Verwerkingalle bewerkingen die, al dan niet langs geautomatiseerde weg, worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens. (Het kan bijvoorbeeld gaan om het downloaden van inhoud van het MASV-netwerk)
  • Controllernatuurlijke personen of rechtspersonen, overheidsinstanties, agentschappen of andere organen die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststellen. (MASV-klanten)
  • Processornatuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, agentschappen of andere organen die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. (MASV)
  • Subverwerkers" - natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, agentschappen of organen, anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker, die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken. (MASV's technologieleveranciers, zoals AWS) 

Gebruik van gegevens

Gegevens die via de MASV-dienst worden doorgegeven, worden gebruikt om onze klanten in staat te stellen gebruik te maken van onze dienst. Wij gebruiken de gegevens van de klant ook om vragen van klanten te beantwoorden, mededelingen over onze dienst te versturen en om de MASV-dienst te beheren en te verbeteren.

 

Eigendom van en controle over gegevens

MASV klanten en gebruikers zijn de enige eigenaars van hun gegevens. In GDPR-termen is de klant de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en treedt MASV op als de verwerker.

 

MASV sub-processoren

Bij de uitvoering van onze activiteiten maakt MASV gebruik van een selectie van technologieën die kunnen worden gedefinieerd als subverwerkers, die allemaal voldoen aan de GDPR. MASV houdt een lijst bij van sub-verwerkers en data hosting locaties voor sub-verwerkers. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

 

Addendum gegevensverwerking

MASV's Data Processing Addendum (DPA) biedt klanten een contractuele verbintenis dat MASV GDPR-compliant is en zal blijven. De DPA schetst onze garantie dat klanten (1) kunnen reageren op verzoeken van betrokkenen om toegang tot persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen, en (2) gewaarschuwd kunnen worden voor inbreuken op persoonsgegevens en dergelijke inbreuken kunnen laten rapporteren aan de relevante toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen in overeenstemming met de GDPR-richtlijnen.


Om toegang te krijgen tot het MASV Data Processing Addendum, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

 

Beveiliging

Bij MASV is veiligheid onze eerste prioriteit. Al onze systemen zijn gebouwd om klantgegevens te beveiligen via fysieke en netwerkbeveiliging die 24/7/365 wordt bewaakt. MASV versleutelt bestanden zowel tijdens de vlucht als in rust met sterke TLS-versleuteling, staat wachtwoordbeveiliging toe op alle bestandsoverdrachten, en is gebouwd op de ultraveilige infrastructuur van Amazon Web Services. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen [email protected].

 

Privacybeleid

Privacy is de kern van wat wij doen. MASV maakt geen gegevens van klanten bekend, met uitzondering van het verlenen van diensten aan de klant en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar MASV's Privacybeleid. U kunt meer lezen over MASV op privacy op onze Privacybeleid.

 

Modelclausules

Modelclausules zijn een reeks standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd om Europese entiteiten in staat te stellen op legale wijze persoonsgegevens buiten de EU over te dragen. Door middel van deze clausules stemt MASV ermee in de persoonlijke gegevens van een persoon te verwerken namens de klant en in overeenstemming met de instructies van de klant.

Stuur een e-mail [email protected] om onze modelclausules te verkrijgen.

 

Verzoeken van betrokkenen

Zoals uiteengezet in de DPA van MASV, zullen wij, indien een betrokkene gebruik maakt van zijn recht op inzage, rectificatie en/of wissing van gegevens, contact opnemen met onze klant om toestemming te krijgen voor het aanbrengen van de wijzigingen. Indien onze klant niet binnen een redelijke termijn reageert, zal MASV binnen 30 dagen (na ontvangst van het verzoek) de beslissing en het tijdschema voor de actie evalueren, hierop reageren en de betrokkene hierover informeren. Mocht een klant van MASV besluiten geen actie te ondernemen naar aanleiding van het verzoek, dan zal de betrokkene op de hoogte worden gesteld van de redenen voor het besluit en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met [email protected]